Thứ Năm, 9 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 09 tháng 11 năm 2023

 1- Biển Đông: ASEAN không thể làm ngơ

https://docs.google.com/document/d/1HWIB9ZN5VJH-fzZ-u-_7o95xft9WUWNe2O9W5x_OgHk/edit?usp=sharing

2- Chiến tranh địa đạo của Hamas gợi nhớ về Việt Cộng

https://docs.google.com/document/d/1Yu-IoptSDyNmrDIoF4CJuvXWf-0Sa0pDzqHyLSDZW-U/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 09 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1zaXvWFpnL-gFfVNZW3_MDM_S4rZrMMyy1k7f0ewY8rI/edit?usp=sharing

4- Di thảo Nguyễn Trường Tộ: Về việc học thực dụng

https://docs.google.com/document/d/174pKLGdwFI86VpOrdl5gx5TiSkEcii5HQ975Ui0u27s/edit?usp=sharing

5- Hoa Kỳ có thể giải quyết xung đột trên 3 mặt trận?

https://docs.google.com/document/d/1cSlxWKUSU9EIB9GE7VQrQhyYPawnwkSLBmuzcxG8e7o/edit?usp=sharing

6- Luật sư Võ An Đôn kêu gọi thành lập “Phiên tòa Nhân dân” để xét xử quan chức cộng sản

https://docs.google.com/document/d/1jh0KodVsGSzl_-lVWa0S8Ac1Ehg_hgVs2o1RAY6d27E/edit?usp=sharing

7- Netanyahu thất bại

https://docs.google.com/document/d/1di5KwHTrReuPYREjcd7RY4qirMjPyDduKqKDyOPo4II/edit?usp=sharing

8- Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Israel chớ chiếm đóng Gaza

https://docs.google.com/document/d/1ccDsEXJtMQuu7jlyxIsrhHwiVMyTAYuA5XSnL4Epwrk/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 09 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1AsV3TMNSqydQXOJQPWtOF609uV6BZyRf99cp2FUBxrM/edit?usp=sharing

10- VNCS: Vì đâu dân trí thấp?

https://docs.google.com/document/d/1cdAFTZvMjrZmMv9RtJUPR3n6o9ajI5yIDmGtTvFXMVs/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét