Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 17 tháng 11 năm 2023


1- Châu Á - Thái Bình Dương và vai trò không thể phủ nhận về kim loại hiếm

https://docs.google.com/document/d/1Dpy9IQ6PpmoIVFU2IvPmo8TjpAdKLsMd_gD4ojiAp58/edit?usp=sharing

2- Chiến sự tại Dải Gaza: Hiện trạng và triển vọng

https://docs.google.com/document/d/1O8LM0pwzQTZMPCIMbGY-kWDikikp81I5q45Z3EC4JJ4/edit?usp=sharing

3- Chuyển động Quốc Phòng  từ 10 tháng 11 – 16 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1udnhSDgkQN-qF4_XziyUP-tiFQqVZh2C-Ki_lymSytA/edit?usp=sharing

4- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 17 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1sxdc2LySXHgxk4FitwlpX2R6EPvZ4196nTP8D-a3mIw/edit?usp=sharing

5- Đọc một cách phê phán "Luận Ngữ trích lục dẫn giải" của Phan Bội Châu

https://docs.google.com/document/d/1UrbIL0WCC1ziCd817KQ2kBfq1Uomqpjc5bWKnrT93kY/edit?usp=sharing

6- Ls. Lê Quốc Quân  - Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và ‘tỷ lệ công lý’

https://docs.google.com/document/d/1En8kEfDB3fRW8N-YK4iyeJ3sisqotZFA7A3Trx0uxS4/edit?usp=sharing

7- Người Việt biểu tình phản đối Chủ tịch Tập Cận Bình dự APEC

https://docs.google.com/document/d/1TUWe3olwMFuGJZvKcOQPBlTW5l_dbtPPdXL9-SRogU8/edit?usp=sharing

8- Nguyễn Văn Ngân, một người Công chính vừa từ giã chúng ta

https://docs.google.com/document/d/1fZAGplhPLZqgiIwrGCmWKggFcueRjp0jBYl1tl8N6uY/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 17 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1IH1ri5yUeZMMpt9mfWveO21G56U5MOKwm4CbVZs1csQ/edit?usp=sharing

10- Toàn cảnh diễn biến ở bãi Cỏ Mây

https://docs.google.com/document/d/16F4AX23_prOBVDi0-S-T1UTMwv8gwU7sh7-G3EcFbBk/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét