Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 01 tháng 11 năm 2023

 


1- Bóng Mây Tình Yêu - Hồi ký Kim Vui

https://docs.google.com/document/d/1I4WrF2yRoV8_SGyv2_MxrntKzKc00751fDbuxQZAoPc/edit?usp=sharing

2- Chiến tranh văn hóa bên trong cuộc xung đột Gaza

https://docs.google.com/document/d/1OzA-UCzFNQb06wb754ni0gU4cewc7TwIrY1UfmmxQy4/edit?usp=sharing

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 01 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1dsTm4Zns5wlPtZ_IN3DLtUkoAIvgm5AlPD3-7NeEE9o/edit?usp=sharing

4- Hiệp ước SKYES-PICOT và BI KỊCH PALESTINE

Phần 2

https://docs.google.com/document/d/10VauqXi-MjoWs0l7BQWxdT9sd2VIfpyAY-I0DX1_XCI/edit?usp=sharing

5- Hiệp ước SKYES-PICOT vẽ lại bản đồ Trung Đông

Gồm  4 phần

Phần 1

https://docs.google.com/document/d/1pA7VUUoAXIqyuvcxFFMNcV2AEVhCLJIK4Gq88UmtHZ4/edit?usp=sharing

6- Hoa Kỳ: Đảng Cộng Hòa đưa ra cảnh báo khủng bố sau khi những di dân bất hợp pháp bị phát hiện mang theo thiết bị nổ

https://docs.google.com/document/d/1v6sJBAfVU3MswpVhmEbMHb3JNZsaEqvDHgv9HqE0-wo/edit?usp=sharing

7- Nguyễn Kim -  Giải Pháp Nào Cho Cuộc Chiến Israel-Hamas?

https://docs.google.com/document/d/1cmiaq6rNwch9dMsO6etzuWet4A0X0kyGSQRrcW30vrA/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 01 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1dLsVM6PRN8fgjPwPPZyuwLYSCl68RM5m_lf6uTesTDQ/edit?usp=sharing

9- Tin nóng thế giới

https://docs.google.com/document/d/13EbXIdcjSg2sqaZqWRLPlahxFcWRdUn2tZXm-OCoQMI/edit?usp=sharing

10- Việt Nam bị chậm chỗ nào để đón luồng đầu tư ra khỏi Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/18eXqMC_SaDnFfPZhgxDgxNh2EFETXCLskrWNhnhFhc4/edit?usp=sharing

11- VNCS: COC cho Biển Đông – con đường chưa thấy đích đến

https://docs.google.com/document/d/1aB6m4npmhj7o6AqJqcC2_GuEdhkKEPjhxoIzo97vYL4/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét