Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 24 tháng 11 năm 2023

 


1- Chuyển động Quốc Phòng từ 17 tháng 11  đến 23 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1trWH9PYEWn1vTj0xZw2GO7LYFq2TF6QKGomVfzrkE7s/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 24 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ocvDjgGYbjOhVpB9ltL0-UEV-K1_QhEpId91qyb6AnU/edit?usp=sharing

3- Gia tộc gốc Hoa ( bài 2)

https://docs.google.com/document/d/1-cJS3s_lBQO6KieiLUyu7OpBBYM4fHOS9-exYhcIWRQ/edit?usp=sharing

4- Gia tộc gốc Hoa (bài 1)

https://docs.google.com/document/d/1bT03UlE5A5WcLhU7aAndm-BIGUzhDg8dTogxb0BbTJE/edit?usp=sharing

5- Lê Mạnh Thát và Thích Tuệ Sỹ hai vị thiền sư

https://docs.google.com/document/d/1jntBlT0c_6E_r-xWnxLHhg_PpzJFh2x_i_cjMsevbTU/edit?usp=sharing

6- Thầy Tuệ Sỹ trong vận mệnh Phật giáo Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1zFG7Ie4E1IjdKMQ5m-CVWyxM8HT4HDuqLeZjPylJa2Y/edit?usp=sharing

7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 24 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1E6KC5vcphYb60MpGb6Xu6QK97WX7qQjO_M9Qx9kQeVA/edit?usp=sharing

8- Trần Quốc Hùng* - Tài chính hóa đã làm cho nền kinh tế trở nên mong manh hơn

https://docs.google.com/document/d/1uaDoMctc8vo6BHJq-Az6hNWhTlg37xdyICh0EKdciyA/edit?usp=sharing

9- Tuệ Sỹ - Tham Nhũng Là Một Quốc Nạn

https://docs.google.com/document/d/1_JKmU-sqacCpYJ0u058KKeJ67ncnzYBLENciJErFr3A/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét