Thứ Tư, 8 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 08 tháng 11 năm 2023

 1- Chuyện Israel-Hamas và bài học cho chính sách ‘ngoại giao đu dây’

https://docs.google.com/document/d/1vMtXJAg3PUyhKF0LnG1zbppBSo8fsUwICNTCT93_YsQ/edit?usp=sharing

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 08 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1pQc2j2eX1V0kjbGds7GSWpHYWkKpMjHr6N10bgef0q4/edit?usp=sharing

3- Israel loan báo quân đội tiến sâu vào ‘trung tâm thành phố Gaza’

https://docs.google.com/document/d/1aYfQrQ5SmYjleuyWUwris0HXhpN0C-HeluziZ7oj_-8/edit?usp=sharing

4- Michael A. Cohen, Christopher Preble và Monica Duffy Toft*: Bài học cho Israel về cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan.

https://docs.google.com/document/d/1mfy5k-jn9CT9bXKeNHiYbf5pe7XZocAYu8EwcOwcsBQ/edit?usp=sharing

5- Người Do Thái mạnh đến mức nào ở các nước phương Tây?

https://docs.google.com/document/d/15TiCP03AaLKdDZplyXmveNvTzoT0FthXbfvBmrnC1m0/edit?usp=sharing

6- Nguyễn Kim - Một Cuộc Khủng Bố Mới Có Thể Xảy Ra Tại Hoa Kỳ?

https://docs.google.com/document/d/1iporO8hH6ZA1fl4xkJ00tf3GToRbLNR-b7Zxu1oUVuE/edit?usp=sharing

7- Những rủi ro không thấy của thủy điện đối với cơ cấu kinh tế của Mekong

https://docs.google.com/document/d/1Mr79qaQbi5eFixlThJ12HYIG2odKglKKpYp7DEm6i_0/edit?usp=sharing

8- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 08 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/16bwoocoR5u2xjZAAlIbonOgXzMTxQ0kGpDFiTjqEb0g/edit?usp=sharing

9- Trùng Dương: Chuyện trò với Giáo sư Vũ Tường về cuộc hội thảo ‘Kinh nghiệm kiến quốc trong thời chiến của Việt Nam Cộng Hòa, 1955-1975’ tại UC Berkeley

https://docs.google.com/document/d/1db0GHECzHlKLi3rS0X5wW3CPf4xkdhHSklA6lIgNmBQ/edit?usp=sharing

10- Ts. Vũ Quang Việt  - Kinh tế Việt Nam từ 2010 đến 2023 và con đường phía trước .

https://docs.google.com/document/d/1Cp4F1LYDj2rn-4HCdewp-0tl1AqLtNhQJZr8m4T8rrU/edit?usp=sharing

11- Tưởng Năng Tiến – Trần Danh San

https://docs.google.com/document/d/1sOOdVfSAaRXHc-EVO7KhPDIA7Dj_OinvBipQ3BQcU8A/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét