Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 29 tháng 11 năm 2023

  


Tuệ Sỹ - Huyền thoại Duy Ma Cật

https://docs.google.com/document/d/1H9S9BCxzizL5D8_JXuSlz1BkHoyqH1-cVn__ZdXg2R8/edit?usp=sharing

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 29 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1kvHTXrNoQONMMTFJ1chmSMpd6L1bfedSbPoUwVT_u8U/edit?usp=sharing

2- Đọc ‘Kết Luận Điều Tra’ vụ Vạn Thịnh Phát: Chết và hóa giải trách nhiệm

https://docs.google.com/document/d/1vNYW31Xkt5TbvFkiSj85oR5t1NBJ1xMuDWmA6ukdPGM/edit?usp=sharing

3- Hàng triệu người Mỹ đang sa vào bẫy do Trung Quốc tạo ra

https://docs.google.com/document/d/16yxTS9fVIr-0dM-ZzMGya84979vu5lD28gxw1Hh3Y3E/edit?usp=sharing

4- Nakba: Hướng tới khung pháp lý để xóa bỏ ‘thảm họa’ của người Palestine

https://docs.google.com/document/d/1E0VPuhkanEOAvYunkFD5mZQSV3LTYFLrDsVNxLxtF4A/edit?usp=sharing

5- Nguyễn Kim - Argentina Đã Bác Bỏ Xã Hội Chủ Nghĩa

https://docs.google.com/document/d/1MbmIVTzRduhJXR-0rZcLMo8npbI8w_Yfm50bwyBCG4Y/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 29 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Dts5PQvPe3rHE2_jY8X69ikkVLj_c7ouGKfGFBrJ5hI/edit?usp=sharing

7- Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về sự viên tịch của HT Thích Tuệ Sỹ

https://docs.google.com/document/d/1rIO8NX0yXuHW3CfNLIgnFUgq7R23QQsd9jHWEvcZpUc/edit?usp=sharing

8- Tuệ Sỹ - Huyền thoại Duy Ma Cật

https://docs.google.com/document/d/1H9S9BCxzizL5D8_JXuSlz1BkHoyqH1-cVn__ZdXg2R8/edit?usp=sharing

9- Tưởng Năng Tiến – Nhân Văn Giai Phẩm

https://docs.google.com/document/d/1R1kHaV4DVDax5KGUQMO8mZfsTQ7wr29yolaMeqczerE/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét