Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 07 tháng 11 năm 2023

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 07 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1iVXGLUVLz7i68wyrYU78dz0n5yYSDfyHXFbsEG41BGg/edit?usp=sharing

2- Đài Loan xuất bản tập nhật ký Tưởng Giới Thạch

https://docs.google.com/document/d/1JYbchQNhlU6cI5TKjkoZPODix8ioj6lJHjV8iAxxr7k/edit?usp=sharing

3- Lược sử xung đột Ả Rập-Israel qua bản đồ

https://docs.google.com/document/d/145IkM9tkm3Hm9Ma5Sby1ZSjrKnEvpFhI4_8_C7k94n8/edit?usp=sharing

4- Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan, Mỹ có thể điều 800.000 quân ứng cứu?

https://docs.google.com/document/d/1mbg2iGgic-peq1XcOgG-mo_iLRbjZwIMS1FsD-jzWiM/edit?usp=sharing

5- Phan Châu Trinh thắp ngọn đèn dân chủ, đề xướng cải cách văn hóa – xã hội

https://docs.google.com/document/d/1GsN0_Q9NzTQrQyuYVymCry5UkJmYArhFOheogzzMy7Y/edit?usp=sharing

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 07 tháng 11 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1dyIlTWZNqYomYOmQ4MOu8A3FCf-tay3SI2OwW6bE1Cs/edit?usp=sharing

7- Tổ chức Hiến chương 19: Đàn áp tự do ngôn luận đe dọa quyền phát triển ở Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/161SXnzXYL42VqysVJ7M1mfdx4aWkCfywX4wAIIPAn80/edit?usp=sharing

8- UC Berkeley Nhìn Lại 20 Năm VNCH Xây Dựng Quốc Gia Trong Thời Chiến

https://docs.google.com/document/d/1cWZkdJvlkEP_mBDQX-eLPfmmQWSK0d3JaMkbkgnFrWM/edit?usp=sharing

9- VNCS: ‘Nền kinh tế đang như anh què’

https://docs.google.com/document/d/1HzPrz2Ti126L1g7mwHGxF7-So97ny6lwSOjFKQba88g/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét