Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Thẩm phán từng ra phán quyết có lợi cho cựu TT Trump được chỉ định giải quyết vụ án về tài liệu Mar-a-Lago

 


https://docs.google.com/document/d/1acYGJ2Go6Q4gzexsicIH_q6yf3u7rWPje52TaFZNCRQ/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét