Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Phúc Lai - Vài gạch đầu dòng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga Putox ngày 10/06/2023

 


https://docs.google.com/document/d/1Rc3zDNWhxbzG0uTUGyqqLg9jENjYSrGBzYbPnOpI6PQ/edit?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét