Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Hoa Kỳ : Ông Mike Pence nộp hồ sơ tham gia tranh cử tổng thống năm 2024


https://docs.google.com/document/d/1opSwSJkYUqM0-44oy4q3fjLv1NTi0VyS/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét