Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Hoa Kỳ cạnh tranh với Nga và Trung Cộng để giành toàn bộ Nam Bán Cầu (?)


https://docs.google.com/document/d/1Fmv_9bDlmJvimtRzm7MrkBHCI0W7fHJ3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét