Thứ Hai, 12 tháng 6, 2023

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Bạo lực là biện pháp ‘thiếu khôn ngoan’ nhất, ‘đối thoại’ phải là giải pháp

 


https://docs.google.com/document/d/1xr0Uac5T7upzN3ijuitevt8Gz3HjP1A5/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét