Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Vì sao Matxcơva không lo Trung Quốc chiếm mất ảnh hưởng của Nga ở Trung Á ?


https://docs.google.com/document/d/162zxG80IK9A3T5GYK63IT4El77e_-SHA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét