Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Ts. Phạm Đình Bá - Nắng nóng, tiết kiệm điện, kế hoạch 2030 và thiếu kỷ năng triển khai


https://docs.google.com/document/d/13TfdwN9HEb_-Js4mYWKGwiyLOggbSrdc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét