Thứ Năm, 8 tháng 6, 2023

Thủ tướng Campuchia đề nghị Việt Nam bắt Sam Rainsy, cảnh báo ‘sẽ có vấn đề’ nếu không bắt

https://docs.google.com/document/d/1MlEbLqEnBjBpHnj7xd7g67S1n58MlS44/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét