Thứ Hai, 5 tháng 6, 2023

Quan chức cao cấp của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc vào dịp tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn


https://docs.google.com/document/d/1BYi1Fqg_PkPG_AIBpTj6b8qpw8rgN1FI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét