Thứ Ba, 13 tháng 6, 2023

Phân tích: So sánh sự kiện gặp gỡ cử tri CNN tổ chức cho ông Trump, bà Haley, và ông Pence

 


https://docs.google.com/document/d/1oYw2nNN7TmROnHeX7Bs8aIwimS4KZmHd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét