Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023

Những gì bên trong thỏa thuận về mức trần nợ của ông McCarthy với ông Biden

 


https://docs.google.com/document/d/1qeY_Y3_8JDoD4FBQbaO0898diYXeVQaE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét