Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2023

HRW giục EU gây áp lực để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền

 


https://docs.google.com/document/d/1Fap5NBt0zyLWBym7Hn7yu2eLxuqR3Dhv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét