Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2023

Hiện tượng El Niño khiến toàn cầu nóng lên đã bắt đầu

 


https://docs.google.com/document/d/1YEefoix45MvgX54A5JTy1PHcfhTvJt9F/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét