Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

Việt Nam tuyên phạt thầy giáo chống tham nhũng Đặng Đăng Phước 8 năm tù

 


Vợ nhà giáo Đặng Đăng Phước: ‘Chồng tôi vô tội, mong muốn của tôi là chồng tôi được trả tự do vô điều kiện’

Bàn về chính trị trên Facebook, thầy giáo dạy nhạc Đặng Đăng Phước lãnh án

https://docs.google.com/document/d/1oWCErsRSu5bRcFjjSwFGjzEFXu-rtmOg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét