Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Tuyên bố phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông


https://docs.google.com/document/d/1r-i6-lvnPern0xQi5LmgrmNmtHxshsRY/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét