Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Vso31ILqfDG1zOR-V0pVjUOdLj-3a3HE/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét