Thứ Ba, 16 tháng 5, 2023

Việt Nam: Tôn giáo tháng 4 năm 2023 - Bắt giữ tín đồ Tin Lành, cưỡng bức người H'mong ký cam kết bỏ đạo Dương Văn Mình

 


https://docs.google.com/document/d/1EiEINzlXWaEsXrVmNOTr71vFIDukWWLJ/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét