Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

Việt Nam: Đảng viên cộng sản là người theo chủ nghĩa dân tộc?


BBC News

 

11/5/2023

https://www.baoquocdan.org/2023/05/viet-nam-ang-vien-cong-san-la-nguoi.html

Giáo sư Stephen B. Young bình luận với BBC News Tiếng Việt về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân tộc trong cuộc phỏng vấn từ Bangkok (Thái Lan).

Tác giả của quyển sách 'Kissinger's Betrayal How America Lost the Vietnam War' bình luận về vấn đề, ở Việt Nam, người nào thật sự theo chủ nghĩa dân tộc, người theo chủ nghĩa cộng sản, hay người phi cộng sản?

Ông cũng nói về quan điểm của mình về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa dân tộc hay chỉ là một người 'chiến sĩ' cộng sản?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét