Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

Trung Quốc hợp tác quân sự với Lào là "mối đe doạ an ninh nghiêm trọng" đối với Việt Nam

 


https://docs.google.com/document/d/1GVSJ23FfePHrr9Hyz-kGjkZ0eNorX6Kk/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét