Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Thế giới trước nguy cơ nhiệt độ thời tiết kỷ lục do EL NIÑO

 


https://docs.google.com/document/d/1vpcTv17STpDsNQE77axndOR2Gc0DHX2U/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét