Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Tại sao đại sứ Trung Quốc tại Pháp gây tranh cãi về các nước thuộc Liên Xô cũ?


 

https://docs.google.com/document/d/1Mdx0jV2UTJUotCu9VIEYVjUw4OAdjxoq/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét