Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Mỹ khuyến khích ASEAN và Trung Quốc xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông

 

https://docs.google.com/document/d/1N81FfVtx5JehclnaJOWL3SDs4AErA6m7/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét