Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

Vụ đòi Úc rút đồng tiền có cờ vàng: "Việt Nam nên học cách ngoại giao văn minh!"

 


https://docs.google.com/document/d/1-dWrHNYdMoYfZIuh4W8X_K_XlZhETlOP/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét