Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2023

Việt Nam phản đối vụ đồng 2 đô Úc có hình 'cờ vàng ba sọc' là 'phản ứng thái quá'?

 

https://docs.google.com/document/d/15W-X-AhQbRgeMRtRVb0ii29SMeN9H_M9/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét