Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

Thấy gì từ vụ quốc kỳ VNCH trên đồng coin của Úc

 


https://docs.google.com/document/d/1Y21_8q0B89Scdvb8sO9QuDrRDwWjzyYs/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét