Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Nhóm dân biểu Mỹ đưa ra dự luật nhân quyền nhằm vào quan chức, bộ công an VN

 

https://docs.google.com/document/d/1NvJ1D3fS1NgTGgSkOW46kOUi2axpSlhD/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét