Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Nhìn Philippines “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc


https://docs.google.com/document/d/1WapQMTG9ukDfXWeVSjMtZzePnW7Ee2--/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét