Thứ Hai, 1 tháng 5, 2023

Christine Ockrent: “Tập Cận Bình không đối xử với các tỷ phú của mình theo kiểu Nga, mà tế nhị hơn”

 

https://docs.google.com/document/d/1l24pvDyZq4z9YOvAL-4Fu9GjxubP592A/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét