Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Chỉ với 39 bài viết trên mạng xã hội, ông Trần Bang bị xử 8 năm tù!

 

https://docs.google.com/document/d/1T791-nWsZWQTCHlIFjoDaG92QdeeeSIv/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét