Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 18 tháng 8 năm 2023

 


1- Biển Đông: Trong nguy leo thang, Trung Quốc không phản hồi Philippines qua đường dây nóng

https://docs.google.com/document/d/11zTYWqorgDuBcpZfofaD3HT0GD3xXIIbsVpgVDpjBsA/edit?usp=sharing

2- Chuyên gia: “Đường băng mới của Trung Quốc trên đảo Tri Tôn sẽ có sức tác động đáng kể với Việt Nam”

https://docs.google.com/document/d/17-1xVV0A4h3M0dcY-BO8nBimtm6QxqOA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 18 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1WVs_XaSFxmscm_G4P0_yOFXs_V-wWDlG/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Cuộc gặp lịch sử giữa Mỹ, Nhật, Hàn Quốc ở Camp David

https://docs.google.com/document/d/1P_Occ9YOIvTCr85DXy4ii-le_sQzsMAb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất

https://docs.google.com/document/d/1PONM3jQmVt3l9p9UPbHh4ABb1kCxqUnI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Hủy diệt nguồn sống của đồng bào vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.

https://docs.google.com/document/d/16TKnnvFTayO7cBDOlmVn2Eu0d2KntalI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Khơi lại vụ án đảo chính lật đổ Tập, Bộ An Ninh Trung Cộng có dụng ý gì?

https://docs.google.com/document/d/1glcDllHVZufykjpkHHdP_PHawkniVDVR/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Quan hệ Việt-Mỹ có cơ hội vượt cấp lên ngang tầm Trung Quốc?

https://docs.google.com/document/d/15rmywlqF6rZlN3xTab18A-2RjFqyubTerOpuUPFcMa8/edit?usp=sharing

9- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 18 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1HPXr-8pk0kd5Ot4ykOKy7B7gEg2-0KNuYIqryh92siI/edit?usp=sharing

10- Vĩnh Liêm – Nguồn thơ dậy lửa Phần VII Kỳ 5

https://docs.google.com/document/d/18TAFPen8OGaweY_gTJljAlLQQdaYNp6otRGM5eZHrSo/edit?usp=sharing

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét