Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 04 tháng 8 năm 2023

 


Bản tin ngày Thứ sáu 04 tháng 8 năm 2023

1- Bốn cô gái Blackpink dạy cho “tứ trụ Việt Nam” bài học gì?

https://docs.google.com/document/d/1ySRoTTSbJX-PXe9f8EFkr9i8rmbL8IiR/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyển động Quốc Phòng (28/7 – 3/8/2023)

https://docs.google.com/document/d/14eOT-GKbSoEWQUO-21gpwlsiFJAzcwFm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 04 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1qH8nAS2RamMM_4vLWuamThm5dEvqjJlz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nằm vạ

Timothy Snyder: Testimony to the United Nations Security Council

https://docs.google.com/document/d/1a-zvryj8prFwhF-Tml2YJjoimAcDC5LM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Đình Cống - Lòng yêu nước thời kỳ Cộng sản Kỳ 3. Hết

https://docs.google.com/document/d/16xAUUl5O9UaXjYIGSNUzgNz7Y3KN4vCN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Pavin Chachavalpongpun * - Người duy nhất thua trong bầu cử Thái Lan chính là các cử tri

https://docs.google.com/document/d/1-yRrwKCv8zMXgSBFT0qmVxZkjQO-wwQN/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 04 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1jT71-s5njmUJ-0H2c-XPU_1hLloMHGKm/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Trung Quốc kiên nhẫn nhưng cương quyết giành lấy Biển Đông

https://docs.google.com/document/d/1_JZIgANPA-7Akfvg1jtKuZhafDqsKN4Y/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9-‘Xuất khẩu lao động’: hy sinh đời bố…  Phần 2. Hết

https://docs.google.com/document/d/1q5YmTgup9H18Ag2S-h5LNnaUZ3fkieRf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Xuất khẩu lao động: rủi ro, thành quả và kiều hối ở Nghệ An . Phần 1

Risk, rewards and remittances in Vietnam's Nghe An province

https://docs.google.com/document/d/1LTXCz6GhuB9bLMWBsU1jcyaNYAEl76Yz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

 

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét