Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 17 tháng 8 năm 2023

 


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 17 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/15wQkIy5BmaXDl_MBuXYBEkRnfGXtO8r7/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- CSVN : Y tế Việt Nam vẫn… “thắt nút”

https://docs.google.com/document/d/13O5e4gvpw52TOK2gdcgCHx2fokHEIDuX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- CSVN: Bối rối của ba bộ

https://docs.google.com/document/d/1IJ_zv7u7lN2dqOPwhKUutXSKb1NVmmEZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Giá cổ phiếu Vinfast “xịt”, sau một ngày ra mắt!

https://docs.google.com/document/d/1M711V8rBY3JiA3At1zX4Hev0IfTtIJeT/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Thông - Lý sự… cùn

https://docs.google.com/document/d/1LzTMh5_zHGJ1sXEogubNViRePCnpUIjf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Song Chi - Đạo Huynh Lê Quang Hiển: Phật giáo Hòa Hảo giống như “con cọp ngủ ngày” nhưng vẫn luôn là một cái gai trong mắt nhà cầm quyền Cộng sản từ trước tới nay.

https://docs.google.com/document/d/1970W4Qb60JhQ_B0LYHispDrPU65qnCZS/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 17 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1LhWPk79vvEyL3RsI4IrvWj3KCIPOBQ3a/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Trí tuệ nhân tạo – Tôi không sợ công cụ, nhưng sợ con người

https://docs.google.com/document/d/1vc0dlemcoDrFv-BtQbpMVwrPTbrFnHqB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: 70 năm đàn áp đạo Tin Lành sau chiến thắng Điện Biên Phủ

https://docs.google.com/document/d/1vQaJJirE6pxm6_iEXIQFzam0C68wYMj0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Xin thưa chuyện với ông Bộ trưởng Giáo dục

https://docs.google.com/document/d/14eG-s_NXebPX6EOy4HbWuTMsZGfhhI4c/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét