Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 19 tháng 8 năm 2023

 


Chuyên đề về ngày cộng sản cướp chính quyền 19 tháng 8 năm 1945

1- BBC News - Biden chủ trì thượng đỉnh lịch sử Nam Hàn – Nhật để đối trọng TQ

https://docs.google.com/document/d/1KMeHAZEQAElZ3aC5dC8ofaDAQQ2tB2ia/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đỗ Thái Nhiên -  Lá Diêu Bông

https://docs.google.com/document/d/1eip7kAqJpfQUK0e9lnPojU_9eMHvCrep/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Gs.  Phạm Cao Dương -  19 tháng 8, 1945: Cách mạng hay Việt Minh Cướp Chính Quyền?

https://docs.google.com/document/d/1DkbkkP7krSAR-Gmzp2hj6wavAU9K_pXV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Hoàng Trường  -‘Cho dân mở miệng ra’ sẽ thấy ánh sáng

https://docs.google.com/document/d/1oLAa7vsJTdeo0p1BVwEZwF5baKK7MCFF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Lê Bá Vận - Cách Mạng Tháng Tám 1945 - Biến Cố Lịch Sử Vĩ Đại.

https://docs.google.com/document/d/1EIHJ67DNW2lgflaNfgQ7G2uQASIvvLyh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Ls. Lê Quốc Quân  - Chuyến thăm của ông Biden và thái độ ‘ba phải’ của Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1OckZt6kbJoshidnkpEcJz98C9gDiHZcD/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Mường Giang - Đâu Là Sự Thật Về Ngày 19-8-1945: Việt Minh Cướp Chính Quyền?

https://docs.google.com/document/d/1o3mrQbXKC2SrMe-prrw6eulM7GAR3pm_/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- THÔNG BÁO HỘI THẢO: Hướng tới kỷ niệm 50 năm kết thúc nội chiến ở Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1Ge24Dod1h8dGBaenNCXwHXdiUzphASLo/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trần Gia Phụng - Việt minh cướp chính quyền ở Hà Nội 8/1945

https://docs.google.com/document/d/1E9T-edoAIHWwLYxXM99Wdlou1W92WCaL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: 78 năm cách mạng Tháng Tám: Sớm muộn đến lúc ĐCSVN phải thực hiện ‘quyền tự do dân chủ thực sự’ cho người dân

https://docs.google.com/document/d/1ss2pXAFTJ-zn6MqXYneg3PjeCqcO4J4j/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét