Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 03 tháng 8 năm 2023


1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 03 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1OoLWanNs3jH4sdlPYwUpLcN4Fd6PcZWM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đảng Pheu Thai nhắm thành lập chính phủ sau khi đảng Move Forward bị gạt ra lề

https://docs.google.com/document/d/1J4kd4ckzOMpkMEBajDlYBXhuM70T2o1t/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Nguyễn Đình Cống - Lòng yêu nước thời kỳ Cộng sản

https://docs.google.com/document/d/1cTVCCVaXQOl-Uefx0nq27GuHLEnGBVCS/edit?usp=drive_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Nguyễn Ngọc Già - Thế hệ Z - Black Pink - Nỗi bất hạnh của "người lớn"

https://docs.google.com/document/d/1lzOpOa8doAoBK4NMZetHI_dzByfJEQRL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Quan hệ Việt Nam-Campuchia: Bất đồng sẽ được giải quyết dưới thời ông Hun Manet?

https://docs.google.com/document/d/1NzHUIRD6R26rcqx1xwx1OMGSZysViYGh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6-“Tây nguyên sẽ ‘chết’ vì… khai thác bô-xit”

https://docs.google.com/document/d/1yvsfw2CVaqgU3WctqRCrmtNedAThwOW3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 03 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1ztRL7T63VGdQqNS0eri_yVm0QraJTiKc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thụy Khuê  - Tự Lực văn đoàn Văn học và cách mạng

https://docs.google.com/document/d/1a8qVA0atPL_ZI35OcmNtix9daRKX4q6U/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: Chuyên gia nhân quyền lo ngại về tư duy “siết chặt tự do” của quan chức Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1AQ-HxabowHWYHDEdrf7BptoShl73C-UF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Yuval Noah Harari đối lập  Yann LeCun  về trí tuệ nhân tạo

https://docs.google.com/document/d/1fz4UhdVGEzowMi3rcvIiCYx8FTzVEZhf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét