Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 26 tháng 8 năm 2023

 


1-7 lý do khiến ‘Cuộc khủng hoảng Trung Quốc’ cuối cùng cũng xuất hiện

https://docs.google.com/document/d/1Jw3NRubkcMflkw6desPKMcQGYVQzRqJ-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chiến Tranh Chiếm Lĩnh Nhận Thức – “Kế Hoạch Mật Của Hải Quân Việt Nam” Từ Philippines Sang Nhật

https://docs.google.com/document/d/1VIdjx3gifnejPC_mTToDsn1oJ2-2GFLn/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- CSVN: Trùm cuối của những trùm cuối

https://docs.google.com/document/d/1iB_EUBCfRPbKYacV6tRuZXbluAfKMD_E/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Đôi lời về ca khúc:Trăng tàn trên hè phố.

https://docs.google.com/document/d/1cpHER1KA0zY2INAeshxUNsSHgnKEJ0HA/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Thông - Chuyện đồng hồ

https://docs.google.com/document/d/1DOtzcZD9akoh-oW0SsnghmXaXxOt9dzL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Ts. Nguyễn Xuân Xanh - Dẫn nhập cho sách Sự tiến hóa của Tri thức

https://docs.google.com/document/d/1W-cy_sC9r_j1OyuZtvd0Zeh3FWHL4Mx4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Việt Nam yêu cầu bảo tàng Mỹ trả lại cổ vật

https://docs.google.com/document/d/1DEDJPxiYVudKcxOWUxXhLyN-gdkJdP8w/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- VNCS: Thủ đô Hà Nội đang thiếu trường công nhưng thừa nhà hát?

https://docs.google.com/document/d/1jeF1Jr1XGBuXJkcG4mIYazWLrYag0gh4/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét