Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 15 tháng 8 năm 2023

 


Nhượng Tống

1- Các tác phẩm hiếm của Nhượng Tống

https://docs.google.com/document/d/1LcyaaY5fxUPYbQuBnDy_elt-njp3kiHz/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 15 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1Ww8liu7lqM3l_CKxYE3ShRqH04_vH2mw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- CSVN: Bi kịch của những kẻ tham nhũng quyền lực

https://docs.google.com/document/d/14rr4_zinO65WIDCP0bDdoh0ugrQHjvmf/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Dự án lịch sử qua chuyện kể (Oral History)

Kính mời Quý vị theo dõi khúc phim tài liệu về cuộc đời của bà Trần Ngọc Ánh.

https://www.baoquocdan.org/2023/08/du-lich-su-qua-chuyen-ke-oral-history.html

https://docs.google.com/document/d/1FH2HMjY7xPe6VgpxLVmtzn8PVmNeF_la/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Ls. Đào Tăng Dực - Đảng CSVN và tà thuyết đấu tranh tôn giáo

https://docs.google.com/document/d/1gZ5yrehdQQNzXcw7H-_q2nARF3BR8hUt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Nguyễn Quang Duy - Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhà hoạt động chính trị.

https://docs.google.com/document/d/1zbD2ZdXscGLe01kS_hPev5-a1i87Oxrv/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 15 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1B-GqnDWjGl_G-7nU4YhMVP5-ONxoevQ8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thuế tối thiểu toàn cầu: Lợi hay hại cho kinh tế Việt Nam?

Global Minimum Tax: Boon or Bane for Vietnam’s Economy?

https://docs.google.com/document/d/1WgCoP-pcUbIn2VqkyRAfoQNOvtnwqn6E/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Uan Tieu - Đôi điều về câu nói của Khuất Nguyên qua cái nhìn trung lập.

https://docs.google.com/document/d/1_QH7vPMjWnkZjuGWvHY3o-W-bKsK-AO8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- Việt Nam cần đề phòng tình huống xấu nhất từ căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia

https://docs.google.com/document/d/1-CE9REeb_7ELYW986XcQ34DzfF99TliV/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét