Thứ Tư, 2 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ tư 02 tháng 8 năm 2023

 


1- Chính trị, rào cản lớn nhất để Trung Quốc tham gia hiệp định thương mại xuyên TBD

https://docs.google.com/document/d/1UxoLs1cD_3GaRGvXY8LQ9ZbHFa7HGgWM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 02 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/12zZf6uOmKW_uijGHukilCfDqtuWtm29D/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Cộng đồng người Tây Nguyên trước năm 1954

https://docs.google.com/document/d/1xpAK0Zon9gMkfo7XZeu8Su4uwvwd5PT9/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Ls. Lê Quốc Quân - ‘Chuyến bay giải cứu’: Công lý và những câu hỏi còn lại

https://docs.google.com/document/d/1N_tz6P66s1XoUj5H_nE-31c70IeguFHZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Nguyễn Kim - Hunter Biden Làm Tiền Là Dựa Vào Thế Lực Của Joe Biden

https://docs.google.com/document/d/1axEJdebZrTFe35TTRZHcoxCgicSi4-zg/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Quân đội Trung Quốc đang cố gắng hiện đại hóa và chống tham nhũng ở tuổi 96

https://docs.google.com/document/d/1f_sM7YqGAB7tFiMW9gkT1xsMbupo3WVi/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ tư 02 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1PjttEsukW-pgFS9ZUpI5pE8pfVLXlQyt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tìm Hiểu Phong Trào Tranh Đấu FULRO  (1958 – 1969)

https://docs.google.com/document/d/10F7yjA9kWic4MJPM_ulSRV5Emxx-eXVd/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Triển vọng nâng cấp quan hệ Việt Mỹ: vẫn chưa rõ ràng?

https://docs.google.com/document/d/1kjJSUgBFrlL1GMnRhCcEgdTVlTA8xFZ0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Nghịch lý kinh tế tăng trưởng nhanh và tham nhũng nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của chế độ

https://docs.google.com/document/d/14lWjxXeiIQOdQ5Tzn4on_w_gHaWCeF6v/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Vương Hồng Sển  - Nhắc lại cuộc Nam tiến vĩ đại của dân Việt

https://docs.google.com/document/d/1sA67fRJSPgjx810373Fk-q4wb9xSLseF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét