Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ ba 22 tháng 8 năm 2023

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 22 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1GquJSzfAGCHHe2gkjDEhcnjmLz88hRhq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Cốt lõi của tự do là tự do kinh tế

https://docs.google.com/document/d/1xmbx5MBuiBqBp330ZTHBrqy8wVHov3JJ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Hãy cẩn thận, một vụ SPAC kỳ quái năm 2023!

https://docs.google.com/document/d/1hsJSEQxC5g10KpvdK1zY0LueAU-8UuiI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Ông Gordan Chang: Dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh

https://docs.google.com/document/d/1F_KC-4Pwy7-2crc7e1d39Xwx9AaH8Ulq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Quốc hội Campuchia chuẩn thuận con trai ông Hun Sen làm tân thủ tướng

https://docs.google.com/document/d/1tNz7z3KWbwD0v_9Obz4ISvQr112K2YO3/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Thời sự đó đây ngày Thứ ba 22 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/14JJVaz5hyQ8mhWjx1pDoL_GncP0jNzyM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Trung Quốc, vừa dùng “lý tưởng Cộng sản” để dụ dỗ, vừa quân sự hóa để uy hiếp Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1IEu_qGs9XCLX8gT_VVVufcoYg-Rnn4xE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tưởng Năng Tiến – Đông Du

https://docs.google.com/document/d/1tnOlA5Ubbp8KoKvl6bdoSL-xJtxdn5G0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- VNCS: Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tiếp tục bị dừng: ăn chia không đều?

https://docs.google.com/document/d/1O-We6pP5qMO6fscB8Laef92eSBlkEHHZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Nâng cấp quan hệ với Mỹ: Việt Nam cần “cú hích” để thoát khỏi thực trạng khó khăn

https://docs.google.com/document/d/1DeEDvdSdBswKoIX1wTvPXEeO-o0tMhaB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- VNCS: Nhân dân, chúng mày là ai?

https://docs.google.com/document/d/1OmVL3jsxKno8kPln8dMDcu0sqoypZHxF/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét