Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ năm 10 tháng 8 năm 2023

 


Bản tin ngày Thứ năm 10 tháng 8 năm 2023

1- Biển Đông lại dậy sóng

https://docs.google.com/document/d/1QKZGl8hhymawfs0h7q-35yBR79jQ7g3z/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyển động công nghiệp bán dẫn – Công nghệ - Chuỗi cung ứng

https://docs.google.com/document/d/1mLEhr9Q5AxL7eZyisvG5D7u1udp4FwTs/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ năm 10 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1NaNP47qySbzwXsswA8OYxZGrUrE95nmb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Cơn sốt BlackPink của giới trẻ Việt: bình thường hay điên cuồng?

https://docs.google.com/document/d/1hW22-gNTT6nuYj8tV_h95L7smJS7okGX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Jude Blanchette và Christopher Johnstone * - Ảo tưởng và thực tế trong cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung

https://docs.google.com/document/d/1evBIWMqf3HyP07KCJPvkDTDUKk1cAcM1/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Ls. Lê Quốc Quân  - Chuyến bay giải cứu: Làm sao để khởi kiện tập thể?

https://docs.google.com/document/d/1CY7VruMYSZWpnwYR_AX0WROzZ3RIeGBX/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thời sự đó đây ngày Thứ năm 10 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1crRTSQRKmDVfIlv72or7EnuRUhBi0enj/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tuấn Khanh - Nhạc sĩ Lê Văn Khoa, người chép sử Việt bằng âm nhạc

https://docs.google.com/document/d/1oPs5n-uOFfRMn0rwjMRaYI793JIQCIF6/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Tưởng Năng Tiến – Sơn Nam Again

https://docs.google.com/document/d/1jp0RnKlfLUApYBWWB5fjxlYXJaRgNkYi/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- VNCS: Khai thác bô-xít ở biên giới phía Bắc: bài học từ Đắk Nông

https://docs.google.com/document/d/1dnrqRq_lfWG0DXjt4lrWVizSFwCQdO29/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét