Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ bảy 05 tháng 8 năm 2023

 


1- Chính sách đối với đồng bào thiểu số của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 1955 - 1975

https://docs.google.com/document/d/1QHGeIeB5ezcyulilC38PtymfTaTBxjo-/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Đào Tăng Dực - Trì hoãn dân chủ hóa đất nước: Thêm một tội ác của đảng CSVN

https://docs.google.com/document/d/1OSmz5nL1UrpsbmGrA_k6ZCQM_Jqi0NFh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Đập Trung Quốc trên sông Mekong làm tồi tệ kinh tế Đông Nam Á giữa mùa hạn

https://docs.google.com/document/d/1Z6S4CLdliL8UGC-uY9nLmdDOwSMFmDl0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Giá gạo Việt Nam tăng kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

https://docs.google.com/document/d/1eSoKru6WwBQjVOcYBoKW87jekx5Wkxfe/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Hà Trung Liêm - Phù sa lơ lửng …

https://docs.google.com/document/d/14j7H87vW1vLR-0uQKAKiarIpcBu_Ui4M/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Lê Thành Nhân  -  Henry Kissinger tái xuất tại Bắc Kinh…

https://docs.google.com/document/d/1YkKpkFWlYbD20kOMpzBz7vuJcPjlf6BQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Trần Trung Đạo – Không phải nước mắt nào cũng mặn

https://docs.google.com/document/d/1qaQ86i8Wt5aSmRuS7FEVX_ll7oP7f4uq/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Tưởng Năng Tiến – Nguyễn Thị Phương Thúy

https://docs.google.com/document/d/1lzwo3Vcl2IXsmTJfh9_agsPCTky4oAZe/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét