Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Chủ nhật 27 tháng 8 năm 2023

 


1- C919 và tham vọng chinh phục hàng không dân dụng của Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/1ONRHTRc9641nnBCJ5pan1_KUYLzxREJB/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Nguyễn Hoàng Văn: Bệnh nhược tiểu, thói hủ nho và thủ dâm chính trị

https://docs.google.com/document/d/1LnXhoeGjkT3rf5OhCIvxTBD8D0sMf1-O/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Nguyễn Huy Thiệp - Vàng lửa

https://docs.google.com/document/d/1Nw7fgf8cU8YuUlAmEHPOIG_5l41vThKO/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Từ thực dân đến cộng sản – Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam

https://docs.google.com/document/d/1dl4qHxNAhn0xJxpuVOCF6jSZ6AY4XOEI/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Tưởng Năng Tiến – Trận Cuối

https://docs.google.com/document/d/149yDwMfylGDsvQ0asc9ld72Qq6123PmE/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- VNCS: Đó là trách nhiệm của Đảng, không phải của chủ doanh nghiệp

https://docs.google.com/document/d/1sq5alcZv7qDw94xbgll6JA_IIS5iG7qx/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- VNCS: Những kẻ mù dẫn đường

https://docs.google.com/document/d/1jANMcnww_0pINR0ZLtUBE_XMqnW1fy2l/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- VNCS: ‘Việt Á’: Màn diễn của ‘Tây Du’ thì hiện tại

https://docs.google.com/document/d/1fRnEq_RbJ9xXVfuWPHHQoFXDrNE6TXR2/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

5- Mekong-Cuulong Blog

https://mekong-cuulong.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét