Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Chủ nhật 13 tháng 8 năm 2023

 


1-Học Giả Quân Đội Trung Quốc: Chiến Tranh Nhận Thức Đã Bước Vào Kỷ Nguyên Chiến Đấu Để Kiểm Soát Não Bộ

https://docs.google.com/document/d/1AQOGd_xQZIOSNYJsjf4n1U9qbObbLS4i/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Hubert Testard* - " Hoàng đế và các tỷ phú đỏ" của Christine Ockrent, hay " hay " Thuyết Darwin kép" ở Trung Quốc

https://docs.google.com/document/d/13EkbNuzRM7lYLpBLGiSPazjhy-y1HOsb/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- Nguyễn Quang Dy - Bàn tiếp về dân trí và văn hóa ứng xử

https://docs.google.com/document/d/1wc8g48klOGUb_XxGQ_eDWKXdDpHHDMnw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Quan hệ Mỹ – Việt: Gọi bằng danh xưng gì nó cũng đều ngọt ngào…

https://docs.google.com/document/d/1CegTbPQ3Cu99YBcWrhFJs2mM8DNIWwQL/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Sự chủ động của Tổng thống Biden sẽ thành tựu?

https://docs.google.com/document/d/1JetrXcVb25vYQmgL4L-_2QxFJhZVK4SQ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Tatiana Stanovaya: Thời đại hỗn loạn của Putin – Nguy cơ nước Nga rối loạn.

Putin’s Age of Chaos - The Dangers of Russian Disorder

https://docs.google.com/document/d/1fNKJwDWx3Hcnb1jcNgN569gkXYYcKOud/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Thần tượng.

https://docs.google.com/document/d/16lTTndQVZ-dspU5FiHtxW-lfoqF-WuL8/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thông điệp từ Tổng thống Biden: Việt Nam muốn nâng tầm quan hệ với Mỹ tới đâu?

https://docs.google.com/document/d/1MlMAp0Jj9eWLX_hsqoe7KEV9wfkWXpzH/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trung Quốc đã trở thành nước tư bản như thế nào

https://docs.google.com/document/d/1TWpKdVrCS7CrFsbviLf0a1jJhqgMpLfuFhTOt7kre3A/edit?usp=sharing

10- VNCS: Cáo sẽ không nhỏ nước mắt đâu, đừng mơ!

https://docs.google.com/document/d/1XuTLiYgVv5aZpArbHyTqPagcWiycfN3K/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét