Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Bản tin ngày Thứ sáu 11 tháng 8 năm 2023

 


1- Bài học cho Việt Nam từ sự kiện Bãi Cỏ Mây vừa qua

https://docs.google.com/document/d/1hLnLxsQchADmxdFZqRz3zCNbCQIY28YM/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ sáu 11 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1TovzCqKZjDEZnKJE8otOwuD8X3-JMser/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

3- EU phê duyệt dự thảo luật để điều tiết AI – Luật sẽ hoạt động như sau

https://docs.google.com/document/d/1SyejTMSfpA1zVU-xlcafi3X9yS7pZvWC/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

4- Mạc Văn Trang - Mỹ chả ra gì?

https://docs.google.com/document/d/1TXdVnD4zE4B15NbVAu_i752DSO6f5Jvp/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

5- Phạm Hồng Sơn - Viết từ xứ người : Ai muốn cứu ai ?

https://docs.google.com/document/d/1ZwTPkXgm26sOJBecCklE_auM7w_0PQWU/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

6- Phạm Văn Duyệt – Con đường xưa anh đi

https://docs.google.com/document/d/1M4JYb02Fdzr2M3IRgd9wVXFnprfgjNDG/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

7- Quan niệm của Châu Á về trật tự quốc tế - Điều  Châu Á muốn

Asian conceptions of international order: what Asia wants

https://docs.google.com/document/d/15qt58pRFBJ1jQbLVuATe4fLmP0dUsEUZ/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

8- Thời sự đó đây ngày Thứ sáu 11 tháng 8 năm 2023

https://docs.google.com/document/d/1dqKCFOIEZwaprO71sLvv8q0f8Gs4Fbc0/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

9- Trung Quốc “ve vãn” một ASEAN “thất vọng” vì bị tổng thống Mỹ “ngó lơ” ?

https://docs.google.com/document/d/1CXSgma69TeU72_2-tucemHliJlvICC6V/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

10- TSMC xây dựng nhà máy vi mạch ở Đức thông qua liên doanh

https://docs.google.com/document/d/1o02JcFvZrwD52UNfuyfLukVm94XvOo-A/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

11- Tưởng Năng Tiến – Bọn Mafia & Đám Cách Mạng Tháng Tám

https://docs.google.com/document/d/12ws5lZVpXcyouZpdR1dTKv1OuQ5Bdd4G/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Kính mời vào xem tin tức:

1- Cùng nhau chống bành trướng Trung Cộng - Stop China expansionism 

https://stopexpansionism.org/

2- Đồng Tâm Cứu Nước 

https://dongtam2020.org/

3- Thời Sự & Đời Sống

https://thoisu-doisong.com/

4- Báo Quốc Dân

https://www.baoquocdan.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét